hospicjum

Niektórym ludziom kojarzą się wyłącznie z cieszącymi się złą sławą umieralniami. Nie każdy wie jednak, jak one funkcjonują i że istnieją dwa rodzaje tej metody opieki.

Hospicjum domowe

Jest to typ mniej stresujący dla chorego, który pozostaje w znanym sobie otoczeniu, co niweluje stres związany z chorobą. Jest jednak pod dochodzącą opieką lekarzy i pielęgniarek, którzy zajmują się podopiecznym oraz uczą jego rodzinę, jak radzić sobie z opieką nad chorym. W razie potrzeby, sprzęt do rehabilitacji lub medyczny jest wypożyczany. Zazwyczaj hospicja tego typu są wspierane przez fundacje lub darczyńców.

Hospicjum stacjonarne

Hospicjum tego typu charakteryzuje możliwość całodobowej opieki nad chorym, co umożliwia natychmiastową interwencję lekarską w razie jakichkolwiek komplikacji. Specjalistyczny sprzęt medyczny i rehabilitacyjny jest na miejscu, co ułatwia przeprowadzanie zabiegów. Minusem jest środowisko obce dla chorego, które nierzadko powoduje stres i może nawet pogorszyć jego stan.

Chorzy

Podopiecznymi są zarówno dorośli z chorobami geriatrycznymi, jak i dzieci, które czekają na przeszczepy lub są nieuleczalnie chore. Czasem hospicja charakteryzują się specjalizowaniem w opiece nad konkretną grupą wiekową. Bardzo często opieka nad chorymi jest kosztowna, co wymaga pozyskiwania nakładów finansowych od fundacji czy osób chętnych do pomocy, organizowane są zbiórki pieniędzy, które pomagają zabezpieczyć potrzeby finansowe ośrodków.