Opiekunka osób starszych zajmuje się osobami w podeszłym wieku, pomagając im w codziennym życiu. Każda opiekunka może mieć różny zakres obowiązków, co zależy od stanu zdrowia i możliwości osoby starszej, umiejętności opiekunki a także warunków, jakie stawia przed nią rodzina osoby starszej. Najczęściej jednak opiekunka osób starszych pomaga w codziennej higienie osobistej swojego podopiecznego, czyli w myciu, czesaniu czy ubieraniu. Do codziennych obowiązków może również należeć codzienne robienie zakupów, gotowanie i karmienie, a także podawanie leków i pomoc psychologiczna.

Opiekunka osób starszych – inne obowiązki

W zakres obowiązków opiekunki często wchodzi również pomoc w utrzymaniu czystości w mieszkaniu osoby starszej, czyli sprzątanie, mycie naczyń i okien, pranie i zmiana pościeli. Opiekunka może również zostać poproszona o załatwienie różnych spraw podopiecznego, jak na przykład opłacenie rachunków, zorganizowanie transportu do przychodni, czy podejście po recepty do przychodni. Opieka osób starszych często organizuje czas wolny osobom starszym. Zajęcia dobierane są odpowiednio do stanu zdrowia osoby starszej. Aktywność ma za zadanie pomóc w rozwoju psychicznym a także usamodzielnianiu się. Opieka osób starszych Opole powinna pozostać w ścisłym kontakcie z rodziną i bliskimi podopiecznego, aby stale informować ich o stanie zdrowia chorego, o postępach bądź o pogorszeniu kondycji.

Predyspozycje do opieki nad starszymi

Jednym z podstawowych wymogów, które są stawiane przed kandydatkami do pracy jako opiekunki osób starszych, jest chęć sprawowania opieki nad drugą osoba. Opieki zdecydowanie potrzebują osoby, których stan zdrowia uniemożliwią wykonywanie podstawowych, codziennych czystości, jak utrzymanie higieny czy ubranie się. Od opiekunek wymaga się przede wszystkim cierpliwości i zrozumienia, a także wysokiej wyrozumiałości i łagodnego usposobienia. Ponadto, kandydatka na opiekunkę powinna zdawać sobie sprawę z tego, co może ją spotkać w pracy z osobą starszą. Będzie musiała umyć starszego, nakarmić go, a także wspierać w razie załamania nerwowego. Opiekunka powinna być gotowa na ustępstwa i wykonywanie swoich obowiązków z największą starannością.

Nas dom opieki nad osobami starszymi pracuje z najlepszymi opiekunkami i opiekunkami. Odwiedź nasza stronę i dowiedz się więcej: http://edessa.pl/